antitezis

<yun.> fəls. mənt. İnkişaf prosesində əsas müddəanın inkarı; tezisə qarşı qoyulan müddəa. Antitezis Hegel triadasının ünsürlərindən biridir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • antena — <lat.> Radio qurğusunun elektromaqnit dalğalarını yaymaq (radio verilişində) və ya onları tutmaq (qəbul etdikdə) üçün məftillər sistemi. Antenanın işləmə nəzəriyyəsi və quraşdırılma metodları. anti. . . <yun.> Bir sıra xarici sözlərin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • antiteza — <yun.> 1. Təzad, zidlik, əkslik. // ədəb. Bir birinə zidd məfhum və surətlərin qarşılaşdırılmasından ibarət stilistik üsul. Antitezadan əsərin sərlövhəsində də istifadə edilə bilər. 2. Bax antitezis …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.